Dzisiaj w Kościele święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Więc – przechodząc do konkretów – dwa kawałki muzyki skomponowane w tym temacie przez Palestrinę. Mówiąc fachowo i technicznie – dwa motety. W skrócie – Giovanni Pierluigi da Palestrina, 1525-1594 (czyli ponad 100 lat przed Bachem), chyba najbardziej znany kompozytor renesansu. Wtedy nie panowały jeszcze znane nam do dzisiaj zasady muzyki, utwory były takie „dziwne”, wszystko śpiewane tak nierówno, że – zwłaszcza w obcym języku – ciężko zrozumieć, który głos śpiewa które słowa, a cała harmonia – ogólnie – taka „inna”,  :). Tak czy inaczej brzmi to wyjątkowo.

Viri Galilaei

Viri Galilaei, quid statis aspicientes in caelum? Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo?
Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in caelum, Ten Jezus, wzięty od was do nieba,
sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in caelum. przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.
Alleluia. Alleluja.

(z Biblii Tysiąclecia, Dz 1,11)

Ascendit Deus

Ascendit Deus in iubilatione, Wstąpił Bóg wśród radosnych okrzyków,
et Dominus in voce tubae. Pan przy dźwięku trąby.
Alleluia. Alleluja.
Dominus in caelo paravit sedem suam. Pan w niebie tron swój ustawił,
Alleluia. Alleluja.

(Ps 47,6 + Ps 103,19)

O Rex Gloriae

O rex gloriae, domine virtutum, O Królu chwały, Panie Zastępów,
qui triumphator hodie jako zwycięzca
super omnes caelos ascendisti: wstępujesz dzisiaj do nieba,
ne derelinquas nos orphanos, nie zostawiaj nas sierotami,
sed mitte promissum lecz ześlij nam
Patris in nos spiritum veritatis. Ducha Prawdy obiecanego przez Ojca.
Alleluia. Alleluja.

(antyfona z II Nieszporów Wniebowstąpienia)